breadcrumbs_revolution_theme

1. Загальні положення

1.1. Програма Кешбек (далі - Програма) – це програма лояльності, яка проводиться ТОВ "Євро-Тек Компані" (далі – Компанія) як власником веб ресурсу m-partner.com.ua (сайт m-partner.com.ua) (далі – Сайт) та яка спрямована на підтримання зацікавленості покупців до Сайту, заохочення їх на придбання товарів, що пропонуються на Сайті та здійснення оплати товарів на Сайті у безготівковій формі в момент оформлення замовлень.
1.2. Програма Кешбек поширюється на товари, які пропонуються на Сайті з позначкою у Картці товару про те, що за їх придбання нараховується Кешбек. У разі придбання зазначених товарів покупець може отримати або використати Кешбек-нарахування.
Програма Кешбек не поширюється на товари та послуги, що не мають у Картці товару інформації, що за їх придбання нараховується Кешбек, зокрема: на послуги доставки, пакети додаткової гарантії та сервісного обслуговування. Придбання перелічених товарів та послуг не дає покупцю права на отримання або використання Кешбек-нарахувань.
1.3. Кешбек-нарахування (далі також Кешбек) – умовні одиниці, що нараховуються Компанією в порядку та на умовах цієї Програми та дають покупцю право використати в якості знижки, при здійсненні оплати товарів замовлених на Сайті.
1.4. Кешбек-рахунок – віртуальний рахунок (обліковий запис) в Профілі Покупця на якому відображається сума Кешбек одиниць, нарахованих Покупцю, та інша інформація щодо Кешбек.
1.5. Учасники програми Кешбек – всі Покупці - фізичні особи, які досягла 18-річного віку, мають повну цивільну дієздатність, та які зареєструвалися на Сайті або здійснюють придбання товарів на Сайті.
1.6. Ці правила є невід’ємною частиною Угоди користувача Сайту, яка розміщена у розділі «Інформація» на веб-сайті eurotec.ua.
Якщо інше не зазначено у цих Правилах, всі терміни та визначення, що використовуються у Правилах ( в тому числі з великої літери) вказані у значені, визначеному в Угоді користувача.
Ознайомлення із цим Правилами перед участю в Програмі Кешбек є обов’язком Покупця. Шляхом використання Сайту та/або реєстрації на ньому та/або у разі придбання товару за який нараховується Кешбек .
Покупець підтверджує, що він ознайомлений з Програмою Кешбек та йому зрозумілі її умови.

2. Умови програми
2.1. Компанія нараховує Покупцю Кешбек при виконанні сукупності наступних умов: 
Покупець має активовний обліковий запис, замовляє товари, на які поширюється Кешбек, про що зазначається в Картці товару; 
здійснює їх оплату на Сайті в момент замовлення банківською картою (в тому числі в кредит).
2.2. Розмір Кешбек становить 1% від вартості придбаного товару.
2.3. Компанія може проводити додаткові маркетингові заходи, в межах яких діятиме підвищений відсоток Кешбек.
Розмір підвищеної ставки Кешбек та строк, на який вона запроваджується, буде повідомлятись на Сайті окремо.
2.4. Використання в якості знижки при оплаті інших товарів на Сайті здійснюється із розрахунку: 1 одиниця Кешбек= 1 гривня.


3. Порядок нарахування Кешбек
3.1. Кешбек нараховується та відображається в Профілі покупця на Сайті, за обліковими даними якого здійснене придбання відповідного товару.
Також в Профілі Покупця міститься інформація про стан Кешбек рахунку Покупця.
3.2. Кількість Кешбек для нарахування визначається, виходячи з вартості товару, зазначеної продавцем у Картці товару на Сайті.
Для товарів в Акціях кількість Кешбек визначається, виходячи з остаточної вартості товару з урахуванням знижки.
3.3. Використання покупцем Бонусів/Кешбек/промокодів при оплаті товару не впливає на кількість Кешбек (не зменшує їх), що підлягають нарахуванню згідно умов цієї Програми.
3.4. Передача Кешбек з одного облікового запису на Сайті до іншого та будь-яке використання Кешбек іншого Покупця не допускається.


4. Строк дії
4.1. Одиниці Кешбек нараховуються в момент здійснення Покупцем оплати товару та стають доступними до використання (активуються) через 5 календарних днів з дати отримання Покупцем відповідного товару, за умови, що придбаний товар не буде повернутий Покупцем.
У разі якщо у будь-який момент часу товар, придбаний на Сайті, буде повернутий Покупцем (незалежно від причин повернення) кількість одиниць Кешбек на Кешбек рахунку Покупця зменшується Компанією на розмір Кешбек одиниць, отриманих Покупцем за товар, який ним повертається.
4.2. Програма Кешбек діє протягом усього строку розміщення даних Правил на Сайті.
4.3. Нарахований Кешбек залишається чинним до моменту його використання і може бути використаний протягом усього строку дії Профілю Покупця на Сайті.


5. Застосування для отримання знижки на товар
5.1. Кожен Покупець має право застосувати Кешбек, наявний на його Кешбек-рахунку (активований та невикористаний), для отримання знижки на товари на Сайті, на які поширюється дана Програма.
При використанні Кешбек для отримання знижки на товар 1 одиниця Кешбек дорівнює 1 гривні знижки на відповідний товар.
5.2. Для застосування Кешбек для отримання знижки на товар необхідно обрати відповідний товар на сторінці оформлення замовлення на Сайті та натиснути біля нього кнопку «Оплатити кешбеком».
5.3. Застосування Кешбек для отримання знижки здійснюється наступним чином:
5.3.1. не менше 30%  вартості товару у будь-якому випадку залишається до сплати Покупцем грошима;
5.3.2. на решту вартості товару автоматично застосовується знижка у розмірі Кешбек, наявного на Кешбек- рахунку Покупця з урахуванням вимог, зазначених у п.5.3.1.
Вартість товару, не погашена Кешбек, підлягає оплаті грошима у звичайному порядку.
5.4. Після застосування Кешбек для отримання знижки на товар відповідна кількість Кешбек вважається використаною та сума Кешбек на Кешбек -рахунку зменшується на кількість одиниць, використаних Покупцем для отриманні знижки.
5.5. У разі скасування замовлення, неотримання товару Покупцем або розірвання договору купівліпродажу після отримання товару покупцем - Кешбек-нарахування, застосовані при оплати такого товару, повертаються на Кешбек-рахунок Покупця як активовані та невикористані.
5.6. Дозволяється поєднувати при оплаті одного товару Кешбек з іншими бонусами, промокодами та знижками, що діють на Сайті.
5.7. Застосування Кешбек для отримання знижки на товар, замовлений на Сайті, здійснюється усіма покупцями на рівних умовах та не несе індивідуального персоналізованого характеру.

6. Інше
6.1. Обробка персональних даних, передбачена цими Правилами, здійснюється в порядку і на умовах, вказаних в Угоді користувача Сайту.
6.2. Інші види компенсацій за Кешбек, ніж прямо передбачені у цих Правилах, не надаються.
6.3. Бонуси, отримані покупцями в межах будь-яких інших програм на Сайті, не дають прав, передбачених цією Програмою.
6.4. Кешбек є одиницями заохочення і не є грошовими коштами, електронними грошима, іншими валютним цінностями або іншими платіжними засобами.
6.5. Якщо до Покупця застосовані обмеження способів оплати або блокування, термін дії Кешбек залишається незмінним (не зупиняється, не продовжується, не переноситься).
6.6. Компанія залишає за собою право відмовити Покупцю у нарахуванні або використанні/обміні нарахованого Кешбек, у разі порушення Покупцем умов цих Правил та/або Угоди користувача та/або якщо Компанія вбачатиме, що Покупець здійснює недобросовісні дій для отримання Кешбек та або у інших випадках, визначених Компанією, які він вважає недобросовісними діями Покупця.
6.7. Компанія залишає за собою право вносити зміні в умови Програми та викладати ці Правила в новій редакції.
Діюча редакція цих правил затверджується Компанією та публікується шляхом її розміщення на Сайті.
Вступає в силу 01 січня 2024 р.